WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego można składać od 29 marca

Data utworzenia: 22-03-2019

Wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego można składać od 29 marca

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).


Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do danego OR (wniosek, złożony za pośrednictwem biura zostanie niezwłocznie przekazany do właściwego OR ARiMR). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Więcej informacji na stronie ARiMR

Opracowanie: Maria Suszko