wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych”

Data utworzenia: 28-02-2023 ; Data wydarzenia: 21-02-2023

Dnia 21 lutego 2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, w formie hybrydowej odbyło się seminarium pn. „Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych”. Uczestnikami spotkania byli: producenci rolni, przetwórcy żywności, przedstawicie instytucji otoczenia rolnictwa i administracji samorządowej, stowarzyszeń i lokalnych grup działania, a także przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego.

Seminarium otworzyła, witając wykładowców i wszystkich uczestników, Pani Sonia Solarz-Taciak - II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pierwsza część spotkania została poświęcona zagadnieniom produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego pod kątem spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych, weterynaryjnych oraz jakości handlowej. Prelekcję w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu żywności pochodzenia roślinnego, wygłosiła Pani Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zaś w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej – Pan lek. wet. Włodzimierz Ficek – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Tematykę jakości handlowej produktów żywnościowych w zakresie znakowania zaprezentowała Pani dr Sylwia Ciagło-Androsiuk – Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

Druga część seminarium została poświęcona tematyce podatkowej oraz możliwościom wsparcia finansowego na podejmowanie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Pan Piotr Witkowski – Radca Prawny w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przybliżył uczestnikom zagadnienia podatkowe. Tematykę wsparcia finansowego inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Krajowego Planu Odbudowy omówiła Pani Justyna Jung – Naczelnik Wydziału ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast możliwości wsparcia finansowego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaprezentowali Pan Tomasz Piłat – Wiceprezes Związku Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur oraz Pani Marta Bieciuk – Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu, które nie tylko umożliwiło nawiązanie kontaktów miedzy uczestnikami, ale również było miejscem aktywnej wymiany wiedzy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przedstawionym podczas seminarium.

Źródło: WMODR
Opracowanie: Marta Bieciuk