WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 kwietnia

Data utworzenia: 21-03-2019

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 kwietnia

Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 marca przez Prezesa ARiMR (otwórz). Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ogłoszony nabór jest piątym z kolei.


Opracowanie: Maria Suszko