WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 16-03-2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Olimpiada ma na celu:

  • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników;
  • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku;
  • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji;
  • wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej;
  • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Olimpiada odbędzie się w dwóch etapach – powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy przypada na okres od 15.03.2019 r. do 5.06.2019 r. Etap wojewódzki odbędzie się 19.06.2019 r.

Uczestnikami plimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, mieszkające na obszarach wiejskich, które prowadzą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne, lub uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Zainteresowanych udziałem w eliminacjach powiatowych zachęcamy do kontaktu z kierownikami powiatowych zespołów doradztwa rolniczego.

Opracowanie: Monika Hodór