wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski konkurs plastyczny „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Data utworzenia: 06-02-2023 ; Data wydarzenia: 06-02-2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanego dla dzieci ze szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem  konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas. II edycja naszego konkurs organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych ( klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) i trwa od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r. Spośród nadesłanych przez uczniów prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej w każdym z 16 województw. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś pozostali – wyróżnienia i dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby). Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Marta Dudek