wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przypominamy, że rozpoczął się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Data utworzenia: 03-02-2023

Od 1 do 28.02.2023 r.  rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 2023 do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Wraz z wnioskiem rolnicy powinni również złożyć faktury VAT albo kopie potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na fakturach lub ich kopiach powinny znajdować się daty zakupu paliwa w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 

Ponadto, producenci ubiegający się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w odniesieniu do bydła powinni do wniosku także dołączyć dokument z informacją o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które posiada rolnik. Dokument ten powinien być wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR.

W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł/1 l. czyli jest wyższa w stosunku do ubiegłego roku o 0,20 zł/l.  

Natomiast limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 132 zł * ilość ha użytków.

Zwrot podatku akcyzowego rolnicy mogą otrzymać w formie gotówki albo poprzez wypłatę w kasie urzędu gminy lub miasta, lub też przelewem na rachunek bankowy. Termin wypłaty za wnioski składane w pierwszym terminie to 3-28 kwietnia 2023 r.

Drugi termin na składanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze odbędzie się od 1 do 31 sierpnia br. i będzie dotyczył zakupu paliwa dokonanego od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

u Procedura_2023_r.pdf (145.12 KB, PDF)
Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda