wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Stawki dopłat do materiału siewnego

Data utworzenia: 03-02-2023

Stawki dopłat do materiału siewnego

14 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenia Rady Ministrów regulujące stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Rozporządzenie obejmuje wnioski o przyznanie dopłat złożone do ARiMR w 2022r.

Zgodnie z rozporządzeniem stawka dopłaty dla upraw konwencjonalnych wynosi:

- 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

- 115 zł – w przypadku roślin strączkowych,

- 350 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

- 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

- 138 zł – w przypadku roślin strączkowych,

- 420 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Według rozporządzenia pojęcie zboża obejmuje: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto. Pojęcie roślin strączkowych obejmuje: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna.

W 2023 roku nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany planowany jest w terminie od 25 maja do 25 czerwca.

Opracowanie: Renata Gazda