wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dobre praktyki w gospodarstwach ekologicznych – za nami I etap

Data utworzenia: 31-01-2023

Z końcem 2022 r. zakończyliśmy I etap demonstracji ekologicznych realizowanych w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego-na terenie Polski. Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

W ramach realizacji I etapu operacji, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego założono jeden obiekt demonstracyjny z zakresu tematycznego „kozy”. Obiekt został założony w gospodarstwie ekologicznym „Kozia Farma Złotna” Katarzyna i Grzegorz Łaski w miejscowości Złotna (pow. Ostródzki). W gospodarstwie prowadzony jest ekologiczny chów kóz, przyzagrodowa serowarnia i całoroczna agroturystyka. Całość otoczone 62 ha pól, łąk i pastwisk. Wizyty demonstracyjne odbyły się w dwóch terminach 07.11.2022 r. oraz 13.12.2022 r. Podczas l demonstracji uczestnicy zapoznali się z właścicielami gospodarstwa i całym gospodarstwem. Szczegółowo omówiony został temat demonstracji tj. „Wybrane aspekty zarządzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźnego”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć koziarnię, pastwiska, mleczarnię i serowarnię. Podczas II wizyty uczestnicy pogłębiali wiedzę na tematy wypasów, żywienia i dobrostanu stada kóz oraz wykorzystywali ją w praktyce, m.in. przy ocenie jakości surowca do przerobu, a także poznali warunki przechowywania gotowych produktów.

Ponadto rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w 4 demonstracjach wyjazdowych do innych województw m.in. wizyta w Wytwórni Makaronu „BIO” Aleksandra Babalska w Pokrzydowie (woj. kujawsko–pomorskie) gdzie odbyła się demonstracja z przetwórstwa produktu ekologicznego zbóż tj. pszenica płaskurka, samopsza, orkisz oraz inne gatunki zbóż (jęczmień, owies). Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego zapoznali się z procesem przetwórczym ziarna zbóż. Zaprezentowane zostały niezbędne urządzenia wykorzystywane w procesie czyszczenia ziarna i jego przemiału na mąkę, a także maszyny wytwarzające gotowy produkt. Omówiono metody mierzalne oceny i jakości ziarna, dokonano wstępnej kontroli jakości i cech surowca.

Kolejne demonstracje odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych działającym przy Podlaskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Tematyką było przetwórstwo produktów ekologicznych tj.

- OWOCÓW LUB WARZYW (Technologia produkcji soku z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji nektaru z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji napoju z jabłek ekologicznych),

- MIĘSA (Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej, Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej),

- MLEKA (Technologia produkcji ekologicznego sera podpuszczkowego, Technologia produkcji ekologicznego sera ziarnistego typu „cottage cheese”)

Uczestnikami wizyt byli rolnicy zainteresowani prowadzeniem przetwórstwa we własnych gospodarstwach, ich współmałżonkowie i domownicy.

Ideą wszystkich demonstracji było praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego wytwarzania produktów ekologicznych oraz poszerzenie ich wiedzy o nowości z zakresu technologii przetwórczej, w celu bezpiecznego wytwarzania ekologicznych wyrobów najwyższej jakości. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością obiektów demonstracyjnych, procesem przetwórczym. Wszyscy z zaangażowaniem brali czynny udział w pracach, oceniali przetwarzany surowiec i wydajność poszczególnych procesów przetwórczych czy cechy jakościowe otrzymanego produktu.

Ponadto w ubiegłym roku kwota przyznanej pomocy na realizację operacji została zwiększona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 20% dla wszystkich członków Konsorcjum. Aktualnie całkowita wartość operacji wynosi 54.081.383,48 zł.

Gospodarzom obiektów demonstracyjnych i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który nie tylko umożliwił nawiązanie kontaktów międzyludzkich, ale również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych oraz motywacją do uczestnictwa w kolejnych demonstracjach ekologicznej produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt organizowanych w 2023 i 2024 r.

Opracowanie: Monika Szóstek