WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XIX edycja

Data utworzenia: 12-03-2019

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie uruchomiło XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XIX edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.


UWAGA!
Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku. Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy, urzędu gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp., WODR też mogą zgłaszać przedsięwzięcia).

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku. Więcej informacji na www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces


Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Opracowanie: Maria Suszko