WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na sukces”

Data utworzenia: 11-03-2019

Rusza nabór do XIV edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na sukces”. Tematem wiodącym konkursu są ciasta, ciastka i ciasteczka oraz potrawy z gęsi. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół gastronomiczno-spożywczych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz restauracje, a także osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich i organizacje zrzeszające osoby fizyczne. Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz miasto Szczytno (Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego).

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie.

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
I. Ciasta, ciastka i ciasteczka (osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne)
Zgłoszenia:
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn
E-mail: konkurssmaki@gmail.com
fax: 089 535-48-43

II. Potrawy z gęsi (uczniowie szkół gastronomicznych z województwa warmińsko-mazurskiego wymienieni w § 4 regulaminu konkursu oraz restauracje)
Zgłoszenia:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
E-mail: k.klos@warmia.mazury.pl
fax: 089 521-98-53

Wypełnione karty zgłoszenia produktu i/lub potrawy wraz z załączonymi przepisami należy przesłać na jeden z podanych powyżej adresów do dnia 19 marca 2019 r.

Opracowanie: Renata Kierska