WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Data utworzenia: 21-03-2019 ; Data wydarzenia: 21-03-2019

Konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na konferencję "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich" która odbędzie sie w dniach 20-21 marca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.

Celem konferencji jest prezentacja podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. W trakcie konferencji zostaną przedstawione inicjatywy prezydenckie (ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych).

W przedsięwzięcie zaangażowany jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz trzynaście ministerstw, które w trakcie konferencji zaprezentują programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi w 5 obszarach. Koordynatorem całego cyklu konferencji (7 wydarzeń w 5 województwach) jest Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska.

Rekrutacja uczestników została zakończona !

Opracowanie: Marcin Cyrankowski