wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Data utworzenia: 29-12-2022

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze Polski, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r.

Prognozy dotyczące miesiąca stycznia 2023 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska tzw. niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym. W szczególności, zagrożone są obszary północnej i północno-zachodniej części Polski, gdzie zjawisko to może rozwinąć się na dużych obszarach.

W naszym województwie największe prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrogeologicznej stwierdza się dla centralnej części.

Ponadto największe prawdopodobieństwo niżówki hydrogeologicznej oszacowano dla województw: pomorskiego, zachodniej i centralnej części województwa zachodniopomorskiego, południowozachodniej i centralnej części województwa wielkopolskiego, północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz na niewielkich obszarach: w północno-zachodniej części województwa lubuskiego, zachodniej części województwa podlaskiego, północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego i na pograniczu województw: łódzkiego i mazowieckiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w  zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Przedstawione prognozy mają na celu wskazanie tendencji rozwoju sytuacji hydrogeologicznej w najbliższych tygodniach.

Komunikaty zawierające informacje o bieżącej sytuacji hudrologicznej znajdą Państwo na stronie: http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Do pobrania:

Źródło: https://www.pgi.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz