wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków na Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Data utworzenia: 21-12-2022 ; Data wydarzenia: 21-12-2022

Nabór wniosków na Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

 

Dnia 20 grudnia 2022 r. ARiMR podało do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Termin naboru wniosków będzie trwał od dnia 28 grudnia 2022 r. do dnia 24 lutego 2023 r.

Dofinansowanie będzie przyznawane:

  1. Rolnikowi, na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na operację polegającą m.in. na:
  1. zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, lub
  2. wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:
  • przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub
  • budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
  • oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach powyższego poddziałania znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne-nabor-28-grudnia-2022-r-do-24-lutego-2023-r

 

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz