wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Inauguracja współpracy Zespołów Tematycznych ds. rolnictwa Warmii i Mazur

Data utworzenia: 19-12-2022 ; Data wydarzenia: 19-12-2022

Inauguracja współpracy Zespołów Tematycznych ds. rolnictwa Warmii i Mazur

Spotykamy się dzisiaj z przedstawicielami trzech gałęzi w rolnictwie, aby wspólnie rozpoczać współpracę przy podejmowaniu działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie.

W ramach trzech Zespołów Tematycznych: Hodowla kóz i przetwórstwo serów kozich, Warmińsko - Mazurskie Zioła oraz Gospodarstwa Pasieczne będziemy:

  • identyfikować potrzeby i problemy wymagające nowatorskich rozwiązań, 
  • wskazywać obszary wymagające przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w przyszłości Grupy Operacyjne EPI,
  • ułatwiać wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk,
  • poszukiwać partnerów handlowych, wspierać rozwój sieci sprzedaży,
  • podniesić wiedzę z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI,
  • oraz projektować nowe usługi i produkty, wspierać nowe inicjatywy i działania strategiczne przy pomocy innowacyjnych narzędzi projektowania sukcesu!    

Do dzieła!

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz