wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

WMODR gospodarzem zjazdu w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Data utworzenia: 14-12-2022 ; Data wydarzenia: 12-12-2022

„Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem” (KONFUCJUSZ)

Pod takim hasłem w dniach 12-14 grudnia 2022 roku, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, odbyła się operacja pod nazwą Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Jako współorganizatorzy wydarzenia, gościliśmy grupę 30 rolników i pracowników jednostek doradztwa rolniczego (koordynatorów KSGD) z całego kraju oraz przedstawicieli głównego organizatora jakim było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. To właśnie CDR wytypował nasze województwo do przedstawienia możliwości i potencjału demonstracyjnego wybranych gospodarstw, które z ramienia naszego Ośrodka włączone zostały do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

W ramach realizowanego wydarzenia 12 grudnia, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które uroczyście otworzył Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Pan Damian Godziński. Następnie swój wykład na temat współpracy WMODR z Gospodarstwami Demonstracyjnymi wygłosiła I Z-ca Dyrektora WMODR Pani Małgorzata Micińska-Wąsik. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła jak znaczącą rolę odgrywa demonstracja w procesie upowszechniania wiedzy oraz wskazała różnice między doradztwem indywidulanym a grupowym. Spośród prelegentów Pani Bożena Krześniak z CDR w Brwinowie, omówiła zasady funkcjonowania Sieci, organizacji pokazów i demonstracji, a Pan dr inż. Rodian Pawłowski - koordynator KSGD w województwie warmińsko-mazurskim, opowiedział o działalności promocyjnej KSGD oraz o gospodarstwach, które wybrane zostały do odwiedzenia w ramach wyjazdu studyjnego. Całe spotkanie szkoleniowe przyczyniło się do merytorycznego  przygotowania uczestników w zakresie tematyki wydarzenia i potencjału gospodarstw demonstracyjnych.

13 grudnia 2022 roku, uczestnicy wyjazdu odwiedzili trzy gospodarstwa, które charakteryzują się wyjątkowym podejściem do tematyki demonstracji:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, reprezentował Dyrektor - Pan Andrzej Dzieliński. Pan Dyrektor przedstawił nie tylko bogatą ofertę edukacyjną szkoły, ale przede wszystkim wskazał obszary, w których dysponuje urządzeniami i rozwiązanymi technicznymi, które jako szkoła mogą z powodzeniem prezentować rolnikom w ramach demonstracji organizowanych przez KSGD.

2. Futura XXI Sp. zo.o. w Mysłakach Małych - Hereford Warmia, reprezentowane przez Pana Marcina Cioka, to gospodarstwo, które w całym swoim funkcjonowaniu eliminuje pośredników i z utrzymywanego w swoim gospodarstwie bydła rasy Hereford produkuje wołowinę w klasie premium, którą oferuje poprzez prowadzony sklep internetowy. W czasie demonstracji przedstawiony został sposób skarmiania pasz objętościowych bezpośrednio na pastwisku.

3. Gospodarstwo Daniela i Katarzyny Malickich, to ostatni punkt wtorkowych demonstracji. Pani Katarzyna w czasie  wizyty szczegółowo omówiła prowadzoną hodowlę owiec rasy kamienieckiej, a także rozwiązania produkcyjne, które opierają się na produkcji jagnięciny we własnym gospodarstwie.

Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość degustacji jagnięciny w domu Państwa Malickich.

14 grudnia 2022 grupa trafiła na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do Laboratorium Doświadczalnego Katedry Hodowli Owiec i Kóz. Kierownik Katedry prof. dr hab. Jan Miciński zaprezentował aktualne kierunku rozwoju chowu owiec i kóz w Polsce. Ponadto zaprezentowany został żywy inwentarz, który w nowoczesnej hali produkcyjnej stanowi niepowtarzalną kolekcję wielu ras owiec i kóz.

Wartym podkreślenia jest fakt, że uczestnicy organizowanego w naszym województwie wydarzenia mieli możliwość odwiedzić gospodarstwa, które w aktywny sposób współpracują z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, poprzez udział przy wydarzeniach organizowanych w ramach działalności statutowej WMODR, jak również w projektach SIR i KSOW.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która pozwoli państwu przybliżyć nieco klimat tego wydarzenia.

Jednoczesnie zapraszamy do współpracy z WMODR w ramach Krajowej Sieci Gospodartsw Demonstracyjnych.

Opracowanie: Rodian Pawłowski