WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Data utworzenia: 05-03-2019 ; Data wydarzenia: 05-04-2019

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
organizuje szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z poddziałań:
  • "Premie dla młodych rolników"  
  • "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
  • "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Miejsca, terminy i tematy szkoleń:

Olsztyn - siedziba Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, od godz. 8:30

5 kwietnia 2019 r.: "Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa".

Karty zgłoszenia, należy przesłać do 22 marca 2019 r. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest odpłatne - w dniu szkolenia, w kasie WMODR lub przelewem na konto WMODR.

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, zaznaczając tematy szkoleń i przesłać mailem na adres: a.szwacka@w-modr.pl; a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.

Rolnicy zostaną poinformowani o terminie szkolenia poprzez sms na podany w karcie zgłoszenia numer telefonu.

Opracowanie: Aneta Długokęcka