wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dnia 13 grudnia br., w świetlicy wiejskiej w Sedrankach odbyło się seminarium pn. „Szanse i zagrożenia dla producentów bydła”

Data utworzenia: 14-12-2022 ; Data wydarzenia: 13-12-2022

W dniu 13 grudnia w świetlicy wiejskiej w Sedrankach odbyło się seminarium  pn. „Szanse i zagrożenia dla producentów bydła”.

Uczestników przywitał Pan Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału w Olecku Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dotacje do wapnowania – mówiła Elżbieta Zyskowska, dyrektor handlowy w Grupie Nawozów Complexor. Ogólnopolski program poprawy jakości gleby poprzez wapnowanie trwa od 2019 r. Wnioski okręgowe stacje chemiczno-rolnicze składają do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z Programem dofinansowanie na jedną działkę można otrzymać raz na 4 lata.

Przedstawiciel Zakładu Uboju Bydła w  Biskupcu - Artur Świerad przedstawił proces klasyfikacji tusz wołowych oraz  szczególną rolę dobrostanu zwierząt w bilansowaniu dawki pokarmowej. Zwrócił uwagę hodowców na potrzebę zapewnienia zwierzętom takich warunków, aby wydajność poubojowa była na jak najwyższym poziomie.

O zmianach, od roku 2023, zasad postepowania w kierunku dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt – powiedziała Jolanta Pietraszewska, naczelnik w Biurze Powiatowym Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Olecku. Nowy projekt zapewni jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.  Proponowane rozwiązania mają ułatwić walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Nowe rozwiązania umożliwią dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, m.in. kompatybilności bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej oraz innymi systemami informatycznymi, które są związane z ochroną zdrowia zwierząt.

Wystąpienie Mieczysława Kopiczko, doradcy hodowlanego w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. poświęcone było nowoczesnym wyzwaniom, jakie stawia polski rynek producentom  mleka i hodowcom bydła mlecznego.

Seminarium zakończyła Urszula Steckiewicz, specjalista Działu Technologii Produkcji Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko podsumowaniem całości i wnioskami.

Wykładowcom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i obecność na seminarium!

 

Opracowanie: Urszula Steckiewicz