wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący obsługi części działań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data utworzenia: 14-12-2022

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący obsługi części działań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich starań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności aplikacji.

Problemy techniczne mogą spowodować, że wyznaczony termin na złożenie uzupełnień upłynie.

Gdy przywrócona zostanie pełna funkcjonalność aplikacji, Agencja będzie rozpatrywała indywidualnie każdy przypadek, w którym nie mieli Państwo możliwości złożenia uzupełnień. Jeśli rozstrzygnięcie okaże się pozytywne, dokumentacja złożona po terminie będzie podlegała ocenie na etapie weryfikacji złożonego wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Błędy aplikacji, a tym samym brak możliwości dokonywania uzupełnień, będą rozpatrywane przez Agencję w kontekście siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz