wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie dla kobiet z obszarów wiejskich pn. „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów".

Data utworzenia: 08-12-2022

Szkolenie dla kobiet z obszarów wiejskich pn. „ABC tworzenia, pisania  i realizacji projektów".

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza na szkolenia dla kobiet, dzięki którym nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogły realizować. Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich na szkolenie „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędzie się w dniach 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie).

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie 6-20 grudnia 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

  •     myślenia projektowego,
  •     zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
  •     budżetowania projektowego,
  •     zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
  •     roli partnerów w projekcie,
  •     możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
  •     identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i  wyżywienia pokrywa organizator). Organizator - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Szkolenie wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

 

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Opracowanie: Monika Hodór