wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poznaj darmową platformę doradcza eDWIN

Data utworzenia: 07-12-2022

Poznaj darmową platformę doradcza eDWIN

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” i ma na celu wspomaganie decyzji w codziennej pracy rolnika oraz poprawę jakości produkowanej żywności.

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
  • Raportowanie zagrożeń,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego darmową  platformę eDWIN   - OBEJRZYJ FILM

 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski