wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”

Data utworzenia: 28-11-2022 ; Data wydarzenia: 24-11-2022

Dnia 24 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, w formie hybrydowej odbyło się seminarium pn. „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”.

Seminarium otworzył, witając wykładowców i wszystkich uczestników, Pan Damian Godziński, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zwrócił uwagę na konieczność popularyzowania tematu gleby jako największego, naturalnego zasobu w gospodarstwie rolnym i  utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze, co jest podstawową powinnością rolnika. Dyrektor akcentował, że zrozumienie i wykorzystanie naturalnych procesów, które zachodzą w glebie zgodnie z ich przebiegiem jest kluczem do przyszłości rolnictwa a największą istotą są podejmowane działania zapobiegające degradacji gruntów rolnych. Ograniczenia niekorzystnych wpływów pozwolą na odbudowę i utrzymanie żyzności gleb a tym samym zapewnią rolnikowi zdrowe rośliny i stabilne plony.

Podczas wykładów swoją wiedzą, wieloletnimi badaniami i skutecznymi metodami zwalczania problemu degradacji gleb podzieli się eksperci ze świata nauki, specjaliści branżowi i praktycy.

Pan dr hab.inż. Arkadiusz Bieniek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, przeprowadził wykład prezentujący glebę jako warsztat pracy rolnika.

Pan Sławomir Gacka, Prezes Zarządu ProBiotics Polska Sp. z o.o., szczegółowo omówił tematykę probiotechnologii  jako elementu biologizacji rolnictwa.

Przykładem dobrych praktyk i praktycznych zastosowań preparatów mikroorganicznych w gospodarstwie rolnym była prezentacja i przedstawienie własnych obserwacji Pana Pawła Kulińskiego, rolnika z Koźmińca woj. wielkopolskie.

Wizję przyszłego rolnictwa węglowego w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przybliżył uczestnikom Pan Jerzy Rutkowski, główny specjalista WMODR z siedzibą w Olsztynie.

Seminarium było również podsumowaniem rocznej współpracy pomiędzy Ośrodkiem, firmą ProBiotics Sp. z o.o. a także 8 rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, u których zostały założone demonstracje. Celem których było upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych służących zwiększeniu poziomu żyzności gleb bądź też ograniczeniu jej degradacji przy zastosowaniu probiotechnologii wykorzystującej pożyteczne mikroorganizmy. Wyniki rocznych badań i wnioski końcowe z obserwacji przedstawił Pan Zenon Jasielon, Dyrektor Centrum Mikroorganizmów Olecko.

Wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu, które nie tylko umożliwiło nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również było miejscem aktywnej wymiany wiedzy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przedstawionym podczas seminarium. Więcej informacji na temat zastosowania probiotechnologi znajduje się w zakładce https://wmodr.pl/ochrona-srodowiska-i-klimatu/demonstracje

Opracowanie: Monika Szóstek