wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022 - przedłużony termin składania zgłoszeń

Data utworzenia: 15-11-2022

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022 - przedłużony termin składania zgłoszeń

Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń zostaje przedłużone do 20 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach: hodowca, producent opasów, producent odsadków.

Zapraszamy do udziału:
formularz rejestracyjny kategoria: Hodowca
formularz rejestracyjny kategoria: Producent odsadków
formularz rejestracyjny kategoria: Producent opasów
Regulamin Konkursu PBMR 2022

Więcej informacji pod adresem: https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/

Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Źródło: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk