wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 23 listopada!

Data utworzenia: 09-11-2022

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do 23 listopada 2022 roku.  

Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.

Szczegółowe informacje nt. naboru pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda