wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach II filaru od 2023 roku

Data utworzenia: 19-10-2022

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach II filaru od 2023 roku

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się informacja o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filaru od 2023 roku.

Do minimalnych wymagań dodano obowiązek posiadania przez rolnika prawa do użytkowania gruntów (tytuł prawny), do których ubiega się o przyznanie płatności na dzień 31 maja roku, w którym składa wniosek. Warunek posiadania prawa do użytkowania gruntów może zostać spełniony poprzez wszystkie dopuszczone prawem formy, jak np. tytuł własności czy umowa dzierżawy, w tym umowa ustna.

Więcej informacji w linku

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul