wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Obrót ziemią rolną - najnowsza publikacja WMODR

Data utworzenia: 13-10-2022

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Renata Gazda, przygotowała opracowanie traktujące o obrocie ziemią rolną. Zachęcamy do lektury, a po zapoznaniu się z zagadnieniem, także do kontaktów ze specjalistami i doradcami terenowymi Ośrodka.

Możliwość pobrania broszury w wersji elektronicznej TUTAJ.

Wszystkie wydawnictwa WMODR, łącznie z miesięcznikiem "Bieżące Informacje", są dla Państwa dostępne w sposób nieodpłatny w formie elektronicznej - WEJDŹ TUTAJ. A dla miłośników formy papierowej, mamy również i taką. Po odbiór interesującej pozycji można zgłosić się do swojego doradcy gminnego.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik