wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium pt. „Korzyści wynikające z działania spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”

Data utworzenia: 10-10-2022

Podsumowanie seminarium pt. „Korzyści wynikające z działania spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”

 

Dnia 06 października w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Siedziba w Olsztynie odbyło się seminarium pt. „Korzyści wynikające z działania spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”

Seminarium otworzyła II Zastępca Dyrektora WMODR Pani Sonia Solarz -Taciak, która zwróciła uwagę na ważna rolę spółdzielni . Zwróciła  uwagę na to, iż spółdzielczość wyrosła z  potrzeby samoobrony ekonomicznie słabszych grup społecznych, natomiast  zasady, jakimi się kieruje zawsze stawiały i stawiają człowieka przed kapitałem   Rolnicy w Polsce są grupą słabszą ekonomicznie od innych grup zawodowych, dlatego dla rolnika   tak potrzebne jest współdziałanie z innymi, oparte o zasady spółdzielcze,  który w wykładzie pt.: „Trendy w procesie rozwoju spółdzielni rolniczych – korzyści rynkowe i możliwości wsparcia finansowego”, wskazał obecnym na seminarium rolnikom i doradcom rolniczym kierunki rozwoju spółdzielni, tendencje w rozwoju spółdzielczości w Unii Europejskiej a zarazem możliwości wsparcia finansowego, jakże ważnego w obecnych czasach. Na konkretnych wyliczeniach wykazywał aspekty finansowe funkcjonowania spółdzielni rolniczych.

Pan Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Panią Joanną Czułowską – doradcą kluczowym i  biznesowym OWES w Nidzicy, jak również Prokurentem samoistnym Spółdzielni socjalnej „Negocjator” , przedstawili możliwości skutecznej  i efektywnej współpracy pomiędzy spółdzielniami socjalnymi a rolniczymi.

Pani Joanna zaprezentowała również dobrą praktykę i możliwości współdziałania spółdzielni socjalnej „Negocjator” i „Warmińskie słoiki” z rolnikami i spółdzielniami rolniczymi.

Przykładem dobrych praktyk była również prezentacja   Prezesa Spółdzielni Rolniczej w Kieźlinach – Pana Marka Kaszubskiego, który mówiąc o historii działania prowadzonej przez niego spółdzielni wskazał pozytywne strony spółdzielczości i nadzieje na dobre funkcjonowanie w obecnie trudnej rzeczywistości.

Podsumowaniem seminarium były wykłady Pana Piotra Witkowskiego – radcy prawnego, który w jasny i przejrzysty sposób wskazał,aspekty prawne w funkcjonowaniu spółdzielni rolniczych.

Słuchacze seminarium, przekonali się, że spółdzielnie rolnicze to nie tylko przeszłość, ale i nowe wyzwania i możliwości funkcjonowania rolnictwa w czasach teraźniejszych.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali świeczki zapachowe w formie upominków przygotowanych przez spółdzielnię socjalną „Humanus” Galeria wARTe Świeczki w Olsztynie, a jej przedstawiciele uświetnili seminarium i przygotowali bardzo atrakcyjne stoisko ze swoimi wyrobami i rękodziełem w postaci świec zapachowych i maskotek.

Wszystkim prelegentom jak i uczestnikom oraz przedstawicielom spółdzielni bardzo dziękujemy za udział w seminarium, które również okazało się dla wszystkich bardzo dobrą formą wymiany doświadczeń i kontaktów.

Źródło: własne
Opracowanie: Radosław Skudlarz