wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dodatkowy limit środków na dopłaty do kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Data utworzenia: 10-10-2022

Dodatkowy limit środków na dopłaty do kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

W dniu 12 października 2022 r. Agencja udostępni na internetowej platformie aplikacyjnej współpracującym bankom na 2022 r. dodatkowy limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk).

Po zwiększeniu łączny limit środków na dopłaty do tych kredytów to 10.878 tys. zł.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul