wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja "Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny", 13-14.10.2022 r.

Data utworzenia: 05-10-2022 ; Data wydarzenia: 13-10-2022

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podsumowaniem I roku projektu będzie konferencja dla 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wzieli udział we wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach od 13 do 14 października 2022 roku na terenie województwa podlaskiego. 

Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu produkcji wołowiny i generalnie produkcji żywności, korzyści ze współpracy rolników w ramach różnych form integracji sformalizowanej oraz niesformalizowanej (spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych w tym posiadających status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów). 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Osoba do kontaktu: Sylwia Walesieniuk tel. 665 880 978

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk