wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Program warsztatów, 11.10.2022 r.

Data utworzenia: 03-10-2022 ; Data wydarzenia: 11-10-2022

W dniu 11 października 2022 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje - w swojej siedzibie przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie - warsztaty pn. "Kobieta przedsiębiorcza to kobieta działająca". Zapowiedź ukazała się na naszej stronie 23 września br. Czekamy na Was Drogie Panie, a poniżej przedstawiamy program spotkania:

Jednocześnie przypominamy, że chęć udziału w warsztatach należy zgłaszać poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów, czyli: karty zgłoszenia oraz załącznika nr 1 do karty zgłoszenia na następujące adresy e-mail: sekretariat@w-modr.pl oraz m.hodor@w-modr.pl, w terminie do 5 października 2022 r.

Osoba do kontaktu: Monika Hodór, tel. 665 870 019.

Karta zgłoszenia z załącznikiem

Opracowanie: Monika Hodór