wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW

Data utworzenia: 29-09-2022

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:  "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy podjęli takie zobowiązanie składając wniosek o pomoc.

Termin i temat:


IV kwartał 2022 r.

 

  • 04.10.2022 r.   - Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa. Szkolenie  stacjonarne

           Link do rejestracji na szkolenie

  • 18.10.2022 r.  Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP. Szkolenie  stacjonarne

           Link do rejestracji na szkolenie                

  • 26.10.2022 r. Nowoczesne technologie produkcji roślinnej - metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, słonecznik, inne). Szkolenie  stacjonarne 

            Link do rejestracji na szkolenie                                   

  • Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych*.  Szkolenie  stacjonarne lub on-line

         Link do rejestracji na szkolenie 

  • Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych). Szkolenie  stacjonarne lub on-line

           Link do rejestracji na szkolenie

  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje. Szkolenie  stacjonarne lub on-line

          Link do rejestracji na szkolenie             

  •  Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety) . Szkolenie  stacjonarne lub on-line 

         Link do rejestracji na szkolenie  

  •   Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół . Szkolenie  stacjonarne                                                         

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl,  a.stajszczak@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie są odpłatne.  Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl;

Agnieszka Stajszczak: tel. 665 830 954; a.stajszczak@w-modr.pl;

Źródło: własne
Opracowanie: Radosław Skudlarz