wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny - relacja z wyjazdu studyjnego

Data utworzenia: 26-09-2022

Jedną z form dwuletniej realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich operacji jest szereg wyjazdów studyjnych.Celem operacji jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprawa sytuacji rolników w łańcuchu produkcji, rozwinięcie świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników w rozmaitych formach, a także przedstawienie dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W dniach 20-22 września 2022r. odbył się wyjazd studyjny rolników (producentów młodego bydła opasowego) z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mieli możliwość poznania metod i technologii produkcji wołowiny w województwie wielkopolskim odwiedzając gospodarstwa zajmujące się odpasaniem bydła ras mlecznych, mięsnych i mieszańcowych.

Poza wizytami w gospodarstwach odbyły się także wykłady na temat specyfiki chowu i hodowli bydła w poszczególnych województwach, roli grup producenckich w łańcuchu dostaw, a także technologii i metod chowu umożliwiających skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną produkcję wołowiny. Był to również czas na przeprowadzenie indywidualnych rozmów między uczestnikami operacji oraz wymiana dobrych praktyk produkcyjnych w zakresie poszczególnych specjalizacji.

Wyjazd studyjny to pierwsza forma operacji, w której wzięli udział rolnicy. Już w październiku na terenie województwa podlaskiego planowana jest konferencja podsumowująca I rok relalizacji projektu, w której oprócz rolników z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wezmą także udział rolnicy z wojewóztwa wielkopolskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. 

Dziękujemy uczestnikom, za tak aktywny udział, jesteśmy przekonani, że zaplanowe formy i przedmiot realizacji operacji w pełni pozwlą osiągnąć zamierzone cele.

Opracowanie: Rodian Pawłowski