wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w obiekcie demonstracyjnym pt. "Przetwórstwo zbóż", 06.10.2022 r.

Data utworzenia: 28-09-2022 ; Data wydarzenia: 06-10-2022

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ” organizowanej w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w Radomiu. 

DATA DEMONSTRACJI: 06.10.2022 r. (czwartek)

MIEJSCE DEMONSTRACJI: WYTWÓRNIA MAKARONU „BIO”, Pokrzydowo 139, 87-312 Pokrzydowo

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJI: 10:00 – 14:30

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników wyjazdu zapewnione jest pełne wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym.

Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04.10.2022 r. w formie:

  • elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail. m.szostek@w-modr.pl lub m.razminas@w-modr.pl
  • osobistej -  dostarczenie karty zgłoszenia do Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (główny budynek, pokój nr 36),
  • pocztowej (liczy się data wpływu).

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Monika Szóstek tel.: 723 991 250

Małgorzata Razminas tel.: 695 900 243

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze. 

Opracowanie: Monika Szóstek