wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warsztaty pn. "Kobieta przedsiębiorcza to kobieta działająca" - 11 października 2022 r.

Data utworzenia: 23-09-2022 ; Data wydarzenia: 11-10-2022

Warsztaty pn. "Kobieta przedsiębiorcza to kobieta działająca"  -  11 października 2022 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza kobiety z województwa warmińsko-mazurskiego, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, na niezwykłe spotkanie - warsztaty z udziałem Pani Marii Sikorskiej, prezeski Stowarzyszenia Liderki Innowacji, dziennikarki telewizyjnej, autorki programu „Z klimatem i z pasją”, która swoją przygodę z branżą rolną rozpoczęła kilkanaście lat temu.

W programie wiele ciekawych tematów poświęconych zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości, w tym m.in. możliwości prowadzenia dodatkowej działalności na obszarach wiejskich, a także tożsamości w biznesie, które z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem uczestników. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję do podjęcia dyskusji nt. prowadzenia różnych działalności na obszarach wiejskich, możliwości promocji kobiet - liderek wsi wdrażających innowacje w podejmowanych działaniach. Ponadto będzie to doskonałe miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów, inicjatyw wprowadzających innowacje, a także nawiązania współpracy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się w siedzibie Ośrodka, w dniu 11 października 2022 r. Początek spotkania – godzina 10.00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać wypełnione i podpisane dokumenty, czyli: kartę zgłoszenia oraz załącznik nr 1 do karty zgłoszenia na następujące adresy e-mail: sekretariat@w-modr.pl oraz m.hodor@w-modr.pl, w terminie do 5 października 2022 r.

Osoba do kontaktu: Monika Hodór, tel. 665 870 019.

Źródło: WMODR
Opracowanie: Monika Hodór