wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie uzupełniające dla sprzedawców środków ochrony roślin 03.10.2022 r.

Data utworzenia: 12-09-2022 ; Data wydarzenia: 03-10-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 03.10.2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
  2. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
  3. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
  4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego, które będzie ważne przez 5 kolejnych lat.

Osoba do kontaktu: Paulina Jaskólska tel. 665690378, e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Jaskólska