wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podziękowanie dla pracowników WMODR

Data utworzenia: 05-09-2022 ; Data wydarzenia: 04-09-2022

Czas po realizacji wydarzenia jest zawsze czasem podsumowań, podziękowań, wyciągania wniosków i snucia planów na przyszłość.

To wszystko zrobimy niebawem, a dziś pierwsze podziękowania za organizację XXVIII Jesiennych Targów Rolniczych, Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i IV Forum Innowacji Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kieruje do pracowników Ośrodka zaangażowanych w ich przygotowanie i przebieg.

Szanowni Współpracownicy – przygotowali Państwo to wydarzenie siłą swoich umysłów i siłą swoich mięśni. Pełni zapału i zaradni pracownicy, czyli osoby wykonujące dużo więcej niż przypisane „od” „do”, są najcenniejszym zasobem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dziękujemy.

Damian Godziński
Dyrektor WMODR

Małgorzata Micińska-Wąsik 
I Z-ca Dyrektora WMODR 

Sonia Solarz-Taciak
II Z-ca Dyrektora WMODR 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik