wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warsztaty – "Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – efektywne kosztowo i zasobowo zrównoważone łańcuchy dostaw biomasy"

Data utworzenia: 01-09-2022 ; Data wydarzenia: 27-09-2022

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy
do uczestnictwa w warsztatach:

Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – efektywne kosztowo i zasobowo zrównoważone łańcuchy dostaw biomasy

Warsztaty odbędą się w trybie hybrydowym (udział stacjonarny i online) 27 września 2022 r., w Hotelu HP Park, Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

Warsztaty są organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe.

Skierowane są do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego.

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Wydarzenie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Warsztaty mają charakter hybrydowy, z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej, a w przypadku braku takiej możliwości do uczestnictwa online. Niezależnie od formy uczestnictwa, prosimy o zarejestrowanie udziału w warsztatach.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaVEGVJZTgRd2qMgx_jF6e_NdR91x2VL3QjWbpsroLGF91NQ/viewform?usp=sf_link

Zachęcamy także do rejestracji w sieci National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL tworzonej w ramach projektu BRANCHES: http://nbnpl.uwm.edu.pl/

Celem sieci NBN PL jest współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji.

• Udostępnienie wiedzy

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Opracowanie: Agnieszka Pyzel