wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

IV Forum Innowacji - "stokenizowane"!

Data utworzenia: 25-08-2022 ; Data wydarzenia: 03-09-2022

IV Forum Innowacji - "stokenizowane"!

Obiecaliśmy niespodzianki podczas wyjątkowego weekendu targowego więc prezentujemy firmę Caruma, która wprowadzi uczestników targów w świat technologii blockchain i podczas międzynarodowej konferencji #IVForumInnowacji, która towarzyszy 28 Jesiennym Targom Rolniczym, przedstawi możliwości adaptacji i wykorzystania nowoczesnych narzędzi w cyfryzacji rolnictwa.

Lecz to nie wszystko !

Jako pierwsi w województwie "stokenizowaliśmy" zaproszenie na targi !

CO TO ZNACZY?

- każdy bilet otrzymał wygenerowany TOKEN w sieci blochain - indywidualnie zakodowaną informację dedykowaną tylko i wyłącznie jednej osobie, która go otrzyma. Jest niepowtarzalny, raz wykorzystany traci swą moc!

- jest jak odcisk palca, nie ma dwóch identycznych tokenów,

- zakodowaliśmy w nim również informacje o targach.

Przedstawiamy naszych prelegentów reprezentujących naszego Partnera Technologicznego i zapraszamy na Forum Innowacji wszystkich pasjonatów cyfryzacji w rolnictwie!

#SIR #siecnarzeczinnowacjiwrolnictwie #innowacjewrolnictwie #targiwmodr #wmodr

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz