wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Elżbieta Czaplicka - Najlepszy Doradca Roku 2021 w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 25-08-2022

Komisja w składzie:

Przewodniczący:
Sonia Solarz-Taciak – II Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Członkowie:
Jerzy Salitra – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie
dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

oceniła w dniu 25.08.2022 r. zgłoszonych doradców z województwa warmińsko-mazurskiego w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku” na etapie wojewódzkim. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Ocenie podlegały zadania zrealizowane przez doradcę w 2021 roku, które dotyczyły przede wszystkim współpracy z rolnikami, upowszechniania wiedzy, projektów krajowych i międzynarodowych, doskonalenia własnego doradcy oraz innych działań, takich jak posiadanie dodatkowych uprawnień.

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku” komisja oceniła 13 zgłoszonych doradców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uwzględniając regulaminowe kryteria oceny kandydatów, zwycięzcą konkursu została

Pani Elżbieta Czaplicka

z Zespołu Doradców w Szczytnie

Pani Elżbieta Czaplicka pracuje w Zespole Doradczym w Szczytnie od 01.12.2016 r., którego dodatkowo jest kierownikiem. Usługi doradcze świadczy na terenie gminy Szczytno. Jest pracownikiem posiadającym doświadczenie oraz szereg kwalifikacji i kompetencji, które pozwalają jej na profesjonalne wykonywanie obowiązków oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta. Pani Elżbieta Czaplicka jest doradcą, który cieszy uznaniem wśród rolników, o czym niewątpliwie świadczą rezultaty wykonanych zadań doradczych w 2021 roku.

Pani Elżbieta Czaplicka zakwalifikowała się do II etapu - krajowego konkursu „Doradca Roku”

Serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: Paulina Jaskólska