wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Integrowana produkcja roślin (IP) - trwa nabór na szkolenie podstawowe - rośliny rolnicze

Data utworzenia: 17-08-2022 ; Data wydarzenia: 20-10-2022

Integrowana produkcja roślin (IP) - trwa nabór na szkolenie podstawowe - rośliny rolnicze

Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu integrowanej produkcji roślin (IP) - rośliny rolnicze.

Szkolenie podstawowe trwa 16 godzin i obejmuje zagadnienia z następującej tematyki:

 1. Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin;

 2. Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin;

 3. Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów;

 4. Nawożenie integrowanych upraw rolniczych;

 5. Ochrona upraw rolniczych przed chorobami;

 6. Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami;

 7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska;

 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP);

 9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;

 10. Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

 11. Kontrola integrowanej produkcji roślin.

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny – 370 zł/os.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do dnia 28.10.2022 r. do Pani Mai Jurczak tel. 89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl

Szkolenie odbędzie się w listopadzie lub grudniu, szczegółowy termin zostanie podany po zgłoszeniu minimum 15 uczestników.

Zamiar prowadzenia integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin. Czynności kontrolne obejmują w szczególności: 

 • ukończenia szkolenia z zakresu IP; 

 • prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

 • nawożenia;

 • dokumentowania; 

 • przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych;

 • pobieranie próbek i kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.

Opracowanie: Maja Jurczak