wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Studiuj Rolnictwo!

Data utworzenia: 09-08-2022

Studiuj Rolnictwo!

STUDIA PODYPLOMOWE  - pn. ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH  DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

październik 2022 – czerwiec 2023; 

tryb ONLINE

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na trzecią edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.  

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze - pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą obejmującą m.in. zagadnienia produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, doradztwa rolniczego, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą w trybie online, od października 2022r. do czerwca 2023r. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

Źródło: IERiGŻ-PIB
Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz