wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę w 2022 roku, możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

Data utworzenia: 28-07-2022

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę w 2022 roku, możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

W związku z narastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez IUNG – PIB w Puławach należy pamiętać, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę ( nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych w wyniku suszy) rolnicy mogą składać wyłącznie za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej, która znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r . Można również ją wyszukać wpisując hasło „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z założonego wcześniej, własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.   

Sporządzanie protokołu odbywa się automatycznie poprzez aplikację, w związku z tym bez udziału gminnych Komisji szacujących straty powołanych przez właściwego Wojewodę.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Można go założyć pod adresem:  https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ea6npkswr37q6z2pjkqp.  

Rolnik ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą, do momentu podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę. Podczas elektronicznego składania wniosku o oszacowanie strat rolnik może wybrać uprawy poszkodowane przez suszę spośród zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZ umożliwiają weryfikację wprowadzanych przez rolnika danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy rolnik może składać do dnia 15 października w roku wystąpienia suszy.

Aby ubiegać się o pomoc straty w gospodarstwie rolnym muszą wynosić co najmniej 30%, a jeśli  będą niższe, aplikacja odrzuci protokół, podając informację, iż „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

W przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:

  • grad;
  • deszcz nawalny;
  • ujemne skutki przezimowania;
  • przymrozki wiosenne;
  • powódź;
  • huragan;
  • piorun;
  • obsunięcie się ziemi;
  • lawinę;
  • suszę w środkach trwałych;

straty szacowane są tak jak dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę, w związku z tym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowane szkód spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków, tj. do gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa położone są na terenie innej gminy lub gmin w województwie warmińsko – mazurskim, w których jednocześnie wystąpiły szkody (wzór nr 2 – uproszczony).  Wzory wniosków poniżej.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Bartosz Napiórkowski