WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ocalić handel na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 27-02-2019

Ocalić handel na obszarach wiejskich

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” realizuje projekt w ramach Inrerreg Europa - Save Rural Retail (SARURE) - Ocalić handel na obszarach wiejskich. 

Save Rural Retail (SARURE) to projekt realizowany w partnerstwie na terenie 7 państw europejskich przez 9 partnerów. Jego polskim partnerem jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Lokalne sklepy zaopatrują ludność i są ośrodkiem społecznym, przyczyniają się do jakości życia lokalnego, zachęcają mieszkańców do pozostania i stanowią wstępny warunek rozwoju działań dywersyfikacyjnych. Duże znaczenie ma sektor MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa pod względem zatrudnienia. Jest to istotne dla słabo rozwiniętych demograficznie obszarów wiejskich. Małe wioski potrzebują sklepów, aby przetrwać, a jednocześnie małe wiejskie sklepy potrzebują odpowiedniej liczby klientów. Partnerstwo SARURE zamierza wypracować modele, na przykładach z ostatniej dekady oraz możliwościach nowych rynków, nowego zestawu usług, wskazać nowe opcje finansowania i nowe technologie dostępne dzisiaj dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw w handlu detalicznym. 99% MŚP w sektorze detalicznym na partnerskich obszarach wiejskich to rzeczywiście mikroprzedsiębiorstwa szczególnie narażone na kryzys i wiele innych barier. W tym kontekście ostatecznym celem projektu jest poprawa obowiązujących polityk regionów partnerskich wspierających MŚP i mikroprzedsiębiorstwa detaliczne w zakresie przetrwania, innowacji i całości konkurencyjności.

Jednym z zadań Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” w ramach realizacji projektu jest konieczność zebrania danych z ankiet dotyczących handlu detalicznego na obszarach wiejskich. W związku z tym kierujemy do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich prośbę o uzupełnienie anonimowych ankiet. Poniżej znajdują się linki do ankiet:

1. Analiza dotycząca handlu na obszarach wiejskich - SARURE
2. Analiza konsumentów z obszarów wiejskich - SARURE

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Źródło: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik