wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z seminarium „Wymiana doświadczeń.....

Data utworzenia: 13-07-2022

Relacja z seminarium „Wymiana doświadczeń.....

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyło się seminarium pt.: „Wymiana doświadczeń  w prowadzeniu działalności pozarolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007 – 2013 i 2014 - 2020”.

Seminarium otworzył Pan Damian Godziński – Dyrektor WMODR w Olsztynie. Powitał blisko siedemdziesięciu uczestników seminarium, a byli nimi reprezentanci instytucji wspierających rolnictwo i działalność gospodarczą na terenach wiejskich, takich jak: ARiMR, KOWR, KRUS oraz Lokalne Grupy Działania, rolnicy i osoby zainteresowane założeniem, bądź prowadzące już działalność pozarolniczą na terenach wiejskich oraz doradcy i specjaliści WMODR. Uczestnikami wydarzenia byli także laureaci wcześniej przeprowadzonego konkursu „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020”.

Wykłady wprowadzające przeprowadzili: dr hab. inż. Zbigniew Brodziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM i Tomasz Piłat -  Wiceprezes Związku LGD Warmii i Mazur. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prezentacji dwóch dobrych praktyk na obszarach wiejskich zaprezentowanych przez: Panią Katarzynę Maziec „Warmińska Pszczoła” z miejscowości Purda i Pana Krzysztofa Bucholskiego „Turowski Młyn” z gminy Kozłowo.

W ostatniej części  nastąpiła prezentacja laureatów konkursu :Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 przez Agnieszkę Stajszczak-WMODR. Po prezentacji, Dyrektor WMODR Pan Damian Godziński wraz ze sponsorami ( ARiMR, KOWR, LGD „Południowa Warmia” i  „Warmiński Zakątek” oraz firma „Agroma” Olsztyn Grupa Sznajder i KRUS), wręczyli dyplomy, nagrody i upominki za:

  • I miejsce – Pani Magdalena Barankiewicz „STREET-FOOD” - działalność gastronomiczna:  Gronówko, gmina Braniewo ,
  • II miejsce – Pan Sylwester Fabiszewski „KAM-BUD” - wydobywanie i obróbka kamienia polnego: Łysonie, gmina Pisz ,
  • III miejsce – Pan Łukasz Janicki - wynajem maszyn rolniczych, produkcja biomasy: Bukowiec Wielki, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki

Dwa wyróżnienia ze wsparciem LGD:

  • Pani Natalia Załęska Pyć - „PŁONKA” - warsztaty zielarskie, wyrób mydełek, kadzideł: Podleśna, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński ;
  • Pan Andrzej Maziec - „WARMIŃSKA PSZCZOŁA” – warsztaty pszczelarskie połączone  z  agroturystyką:  Purda, powiat olsztyński;

Cztery wyróżnienia za:

  • działalność rodzinną – Pani Żarnoch Hanna – tartak, stolarnia: Dąbrowy, gmina Rozogi, powiat szczycieński ;
  • ekologiczne podejście i samowystarczalność energetyczną – Pan Krzysztof Rzepkowski „JKPH” - usługi minikoparką: Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski;
  • kreatywność, połączenie metod tradycyjnych z innowacyjnym designem - Pani Julia Kowalczyk – projektowanie i szycie odzieży: Skality, gmina Świątki, powiat olsztyński ;
  • połączenie tradycji z nowoczesnością i innowacją  - Pani Joanna Niemczyk -  agroturystyka „PRZY KOMINKU”– Rozogi, powiat szczycieński

O naszym wydarzeniu mówiono w TVP Olsztyn:

https://olsztyn.tvp.pl/61252860/nowe-oblicze-wsi-wymiana-rolniczych-doswiadczen-w-biznesie

https://olsztyn.tvp.pl/61252291/12722  

 

Źródło: własne
Opracowanie: Stajszczak Agnieszka