wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zakończyliśmy II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

Data utworzenia: 08-07-2022 ; Data wydarzenia: 07-07-2022

Ponad 1300 uczestników, w tym 1000 rolników, ponad 130 doradców rolniczych, prawie 170 przedstawicieli instytucji i jednostek działających na rzecz rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego, podmiotów produkujących środki do produkcji rolniczej - to niektóre z liczb, które charakteryzują zakończone II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. 

Najwyższej klasy eksperci w branży rolniczej - naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z  Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wykonali analizy stanu upraw w warunkach specyficznych dla każdego powiatu naszego województwa oraz przeprowadzili wykłady, m.in.: o aktualnych problemach w ochronie upraw, szczególnie zbóż i rzepaku, przed agrofagami, kierunkach współczesnej ochrony upraw, o rozwiązaniach agrotechnicznych, które pozwalają dbać o środowisko naturalne oraz osiągnąć satysfakcjonujący plon.

Odbyły się niezliczone rozmowy z rolnikami... Utworzyła się, a w wielu przypadkach zacieśniła się istniejąca już sieć kontaktów międzyludzkich, możliwe było wzajemne poznanie siebie, wymiana chociażby numerów telefonów, by późniejszy kontakt i wzajemna pomoc były możliwe.

W Ośrodku z pewnością będziemy analizować to wydarzenie jeszcze pod kątem doradczym, po to, aby spotkania polowe za rok były dla rolników równie atrakcyjne, pod względem merytorycznym, jak tegoroczne II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola.

PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WE WSPÓŁPRACY Z WMODR PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ORGANIZACJI TEGO WYDARZENIA.

Zaszczytem dla nas było objęcie wydarzenia patronatem honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, przez Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwkę, przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Wsparcie partnerów: generalnego - Krajowej Grupy Spożywczej oraz branżowego - WIPASZ S.A., dało nam możliwość organizacji spotkań zgodnie z naszą wizją.

Dziękujemy mediom: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, rolnicze abc, Gazeta Olsztyńska, za informowanie o spotkaniach.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do ekspertów II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, którymi byli:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
prof. dr hab. inż. Marek Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu,
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach,
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
dr hab. Marta Damszel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
dr hab. inż. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Artur Szatkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
za analizy, uwagi eksperckie, wykłady i rozmowy z rolnikami, które pozwoliły Warmińsko-Mazurskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego dołożyć kolejny element do budowy płaszczyzny dla rozwoju w praktyce Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS).

Zapraszamy na III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w 2023 roku!!

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik