wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 05.07.2022, jesteśmy w powiecie szczycieńskim, jutro – 06.07.2022 - w powiecie nidzickim

Data utworzenia: 05-07-2022 ; Data wydarzenia: 06-07-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 05.07.2022, jesteśmy w powiecie szczycieńskim, jutro – 06.07.2022 - w powiecie nidzickim

W powiecie szczycieńskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją teoretyczną, podczas której uczestnikom przedstawiony został temat wykrywania i identyfikacji głównych patogenów grzybowych zbóż z wykorzystaniem technik klasycznych i molekularnych - prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska – UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych uczestnicy zapoznali się z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie żyta ozimego i pszenżyta ozimego.

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska, podczas wykładu, zwróciła uwagę, na działania dotyczące wykrywania i identyfikacji patogenów grzybowych oraz ochrony roślin, które wymagają zintegrowanego podejścia opartego na właściwym pobraniu prób glebowych, testach biologicznych i immunologicznych oraz nowoczesnych technologiach molekularnych.

Ekspert Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM w czasie części praktycznej, zalecał wykorzystanie na paszę roślin uprawianych w gospodarstwie, co pozwoli obniżyć koszty produkcji. Ważne jest też racjonalne stosowanie nawożenia - zawsze po badaniu gleby, a także zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin, co należy do wyzwań jakie czekają rolników w związku z nowym okresem programowania Wspólnej Polityki Rolnej.

________________________________________

Jutro zapraszamy do powiatu nidzickiego! W części teoretycznej temat rośliny pastewne i międzyplony – ich ekologiczne i produkcyjne znaczenie w agroekosystemach prof. dr hab. inż. Marek Marks – UWM Olsztyn, natomiast dr hab. inż. Tomasz Piechota UP przeprowadzi analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska