wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur 2022”

Data utworzenia: 04-07-2022 ; Data wydarzenia: 15-07-2022

Konkurs „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur 2022”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza właścicieli zagród edukacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur 2022”.

Konkurs ma na celu promocję ciekawych zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, ukazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości, wskazanie wsi jako atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i edukacji oraz  popularyzację idei edukacji w gospodarstwie rolnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z co najmniej pięcioma zdjęciami bądź krótkiego filmu (do 5 min.) prezentującego zagrodę edukacyjną będącą przedmiotem konkursu. Nadesłane zdjęcia/filmy powinny ukazywać aktualny wygląd zagrody edukacyjnej z różnych perspektyw.

Kartę zgłoszenia oraz zdjęcia/filmy należy wysłać do 15 lipca 2022 r. na adres: m.kapuscinska@w-modr.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu – Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

Opracowanie: Maria Kapuścińska