wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 01.07.2022, jesteśmy w powiecie lidzbarskim, w poniedziałek – 04.07.2022 - w powiecie mrągowskim

Data utworzenia: 01-07-2022 ; Data wydarzenia: 04-07-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 01.07.2022, jesteśmy w powiecie lidzbarskim, w poniedziałek – 04.07.2022 - w powiecie mrągowskim

W powiecie lidzbarskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją teoretyczną, w której uczestnikom przedstawione zostały czynniki kształtujące skuteczną ochroną zbóż przed patogenami - dr hab. Marta Damszel – UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych uczestnicy zapoznali się z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Podczas prelekcji dr hab. Marta Damszel zwróciła uwagę, że kondycję zbóż determinują głównie takie czynniki jak: prawidłowy płodozmian, właściwy termin siewu, sposób uprawy roli oraz odmiana dobrana do warunków gospodarstwa. Istotnym elementem procesu plonochronnego jest zaprawianie nasion. Problemem na plantacjach może być głownia pyląca jęczmienia, która może pojawiać się nawet na plantacjach obsianych materiałem siewnym kwalifikowanym ale zaprawionych nieskuteczną zaprawą nasienną. Warto wybierać zaprawy dwu- i trzy- skladnikowe, zawierające substancje o różnych mechanizmach działania. 

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR - PIB dokonał czerpakowania i przeglądu entomofauny znajdującej się na poletkach demonstracyjnych. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia jakie gatunki i formy owadów stanowią teraz zagrożenie w uprawach ale również jak bogate w organizmy pożyteczne są agrocenozy. 


W poniedziałek widzimy się w powiecie mrągowskim! W części teoretycznej temat uprawy i znaczenia roślin strączkowych (bobowatych) przedstawi prof. dr. hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska – UWM Olsztyn a Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM przeprowadzi analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych. 

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Maja Jurczak