wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 30.06.2022, jesteśmy w powiecie węgorzewskim, jutro – 01.07.2022 - w powiecie lidzbarskim

Data utworzenia: 30-06-2022 ; Data wydarzenia: 01-07-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 30.06.2022, jesteśmy w powiecie węgorzewskim, jutro – 01.07.2022 - w powiecie lidzbarskim

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie węgorzewskim rozpoczęliśmy sesją praktyczną i wizytą na poletkach demonstracyjnych, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego i jęczmienia jarego.

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. inż. Paweł Bereś podkreślał jak ważne jest systematyczne monitorowanie agrofagów - jest to podstawowe działanie mające na celu rozpoznanie zagrożeń roślin uprawnych ze strony organizmów szkodliwych. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do opracowania strategii zwalczania, zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego, często niepotrzebnego zużycia środków chemicznych.

Podczas części teoretycznej wydarzenia prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski podkreślił, iż przyrodniczo decydujący wpływ na wysokość plonu ma agrotechnika letnio-jesienna czyli przedzimowa. Wpływa ona na zimowanie, na odporność roślin na czynniki stresogenne w okresie wiosennego wzrostu tj. stres wodny bądź mineralny oraz na generatywną inicjację plonu, która ma miejsce jesienią, a nie wiosną - rozgałęzienia boczne, zawiązki pąków kwiatowych czyli przyszłych łuszczyn.


Jutro zapraszamy do powiatu lidzbarskiego! W części teoretycznej czynniki kształtujące skuteczną ochronę zbóż przed patogenami przedstawi dr hab. Marta Damszel – UWM Olsztyn,  a analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR-PIB.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska