wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dni Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie - relacja

Data utworzenia: 29-06-2022

21 czerwca br., na polach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, która włączona została do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, odbyły się doroczne Dni Pola, które już na dobre wpisały się w kalendarz imprez rolniczych województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak co roku na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pomimo, że pogoda nie rozpieszczała, gdyż aura była deszczowa, to Dni Pola organizowane przez SDOO we Wrócikowie cieszyły się zainteresowaniem lokalnych rolników i pracowników instytucji otoczenia okołorolniczego.  Uczestnicy mieli możliwość  przeprowadzenia lustracji poletek i posłuchania wykładów zaproszonych specjalistów, którzy mówili o aktualnych zagrożeniach dla poszczególnych upraw, m. in. o chorobach grzybowych zbóż. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się także Henryk Pastuszek, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, który jak co roku towarzyszył rolnikom podczas lustracji poletek i chętnie odpowiadał na zadawane pytania. Po poletkach doświadczalnych uczestników oprowadzała Małgorzata Gazda, kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego SDOO we Wrócikowie.

Współpraca między WMODR a SDOO we Wrócikowie, odbywa się nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale także powiatowym, gdyż część pokazów i demonstracji realizowaniach w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie ełckim, które organizowane były przez Zespół Doradczy w Ełku, odbywały się na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Ruskiej Wsi należącym do SDOO we Wrócikowie.

Cieszymy się, że Stacja we Wrócikowie jako gospodarstwo włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych z takim zaangażowaniem i profesjonalizmem realizuje działania upowszechnieniowe, przyczyniając się do rozwoju Sieci kontaktów między rolnikami, doradcami a specjalistami i pracownikami instytucji otoczenia okołorolniczego.      

Opracowanie: Rodian Pawłowski