wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 27.06.2022, widzimy się w powiecie braniewskim, jutro w powiecie bartoszyckim

Data utworzenia: 27-06-2022 ; Data wydarzenia: 28-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 27.06.2022, widzimy się w powiecie braniewskim, jutro w powiecie bartoszyckim

W powiecie braniewskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją teoretyczną, w której uczestnikom przedstawiony został temat aktualnych zagrożeń upraw zbóż przed szkodnikami - prof. dr hab. inż. Bożena Kordan – UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych uczestnicy zapoznali się z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie pszenicy jarej i pszenżyta ozimego.

Prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, podczas wykładu, podkreśliła jak ważne jest określenie właściwego terminu zwalczania szkodników i wykonania zabiegu ochroniarskiego. Np. zwalczanie pryszczarka musi nastąpić do momentu aż larwy wejdą pod pochwy liściowe, potem każdy zabieg będzie nieskuteczny.

Na pola powraca zagrożenie dawno nie występujące – łokaś garbatek. Postacie dorosłe trudno zauważyć, ponieważ żerują nocą a zagrożenie stanowią larwy, które żerują na młodych liściach jesienią i wiosną. Problemem jest brak preparatów do zwalczania tych larw.

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. inż. Paweł Bereś zwrócił uwagę na występowanie na poletkach demonstracyjnych wielu organizmów pożytecznych np. złotooków i biedronek. Wspomniał również, że nie należy obawiać się biedronek azjatyckich, które są równie pożyteczne jak nasza rodzima biedronka siedmiokropka.


Jutro zapraszamy do powiatu bartoszyckiego! W części teoretycznej kierunki współczesnej ochrony zbóż przed patogenami przedstawi dr hab. Marta Damszel – UWM Olsztyn a analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR-PIB.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk